LISAINFO:

Elsa Neeme 
EL sf programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ projektijuht
Riigi Infosüsteemi Amet
tel: +372 663 0295
e-post: elsa.neeme@ria.ee

Evelin Espenberg
Koolituse sekretariaat
Publicon konverentsid
tel: +372 740 4095
e-post: evelin@publicon.ee

Päevakava

12.30 – 13.30 Kogunemine, registreerimine ja lõuna

13.30 – 14.05 Ülevaade tänasest teabeväravast eesti.ee meeskonna poolt.

14.05 - 14.15 E–kanalite arhitektuurinõukogu tegevuste ülevaade. Tiit Kriiska

14.15 – 14.35 Hea veebiteksti koostamise tava. Triin Tars, Aleksei Günter, Katrin Ringo

14.35 – 15.10 Uuringu "Avaliku sektori veebilehtede vastavus WCAG 2.0 ("Web Content Accessibility Guidelines") nõuetele 2015. aastal" tulemuste tutvustus. Sander Saveli (E&Y Baltic AS).

15:10 – 15:30 Kohvipaus

15.30 – 16.00 BDOCle ülemineku olulisematest aspektidest e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste määruse (eIDAS) valguses. Mark Erlich