LISAINFO:

Elsa Neeme 
EL sf programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ projektijuht
Riigi Infosüsteemi Amet
tel: +372 663 0295
e-post: elsa.neeme@ria.ee

Evelin Espenberg
Koolituse sekretariaat
Publicon konverentsid
tel: +372 740 4095
e-post: evelin@publicon.ee